zondag 2 december 2012

Wat is jóúw Spreuk voor deze dag?

Kies er één uit die je nú bij iemand vind passen en 
laat díé spreuk zijn/haar dag opvrolijken.


001 Tussen het volhouden door mag je best even uitrusten.

003 Als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust 
andere mensen de gelegenheid om hetzelfde te doen.

004 Het is de kunst om op je dooie gemak keihard te werken.


005 Ik dacht altijd dat ik besluiteloos was, maar nu weet ik het niet meer zo zeker...


006 Time is what keeps things from happening all at once.


007 Geluk is de kunst een boeket te maken van de bloemen waar je bij kan. 


008 Ik lijd niet aan dwaasheid. Ik geniet er elk moment van!


009 Age is a matter of mind, but if you don´t mind it doesn´t matter.


010 Men ziet grote dingen vanuit het dal, slechts kleine dingen vanaf de top.


011 Sommige mensen werken zó hard voor hun levensonderhoud, dat ze vergeten te leven.


012 De meeste problemen in het leven zijn op te lossen door er geen probleem van te maken.


013 Wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt een reden.


014 Men hoeft niet iets goed te kunnen om iets goeds te kunnen doen.


015 In het verleden niet behaalde resultaten bieden mogelijkheden voor de toekomst.


016 Kijk naar wat je wilt bereiken, niet naar wat je wilt vermijden.


017 Een schoon geweten is meestal een teken van een slecht geheugen.


018 Tranen verdunnen verdriet.


019 Als God ons over rotsige paden leidt, zorgt Hij ook wel voor stevige schoenen (Corry ten Boom)


020 Positieve woorden maken een positief verschil.


021 Wie anderen klein maakt is zelf niet groot.


022 Afgunst tonen staat gelijk aan toegeven dat je je minder voelt.


023 Vandaag is morgen alweer gisteren.


024 Liefde is het enige dat meer wordt, naarmate je het met anderen deelt.


025 Een kwartier nadenken kan dikwijls een dag werk besparen.


026 Het is niet belangrijk wat je hebt, maar met wie je het kunt delen.


027 Denken dat iets onmogelijk is, is het onmogelijk maken.


028 Door vriendschap als olie te gebruiken loopt je levensmotor een stuk gesmeerder.


029 Iedere leugen kost geheugen.


030 Hij is leeg die vol is van zichzelf.


031 Beter fout geprobeerd, dan nagelaten te doen.


032 Spreek alleen wanneer je de stilte kunt verbeteren.


033 Als men al iets van geschiedenis kan leren is het wel dat men niets van geschiedenis leert.


034 Leen geld van een pessimist. Hij verwacht het toch niet terug...


035 Soms groeit er op een puinhoop...opeens een mooie bloem.


036 Succes is geen eindbestemming, het is een eeuwig durende reis.


037 Laat je niet negatief over iemand uit voordat je zelf zijn last hebt getorst.


038 Sommige mensen overdrijven nooit, ze herinneren zich de dingen alleen groot


039 Wie geen tijd heeft, kan er niet mee om gaan.


040 Het is beter rijk te leven, dan rijk te sterven


041 If you don't have a reason, at least have an excuse.


042 Veel wint degeen, die bij het verliezen leert.


043 Mensen die zichzelf erg opblazen zijn altijd bang voor speldeprikken.


044 Als je nooit een blauwtje loopt dan blijf je altijd een groentje.


045 Het zijn de dwarsliggers die het spoor recht doen lopen.


046 Als je geld niet je dienaar is, is het je meester.


047 Als je zonder spanningen samen kunt zwijgen is ware vriendschap geboren.


048 Rijkdom kun je niet waarderen als je nooit armoede hebt gekend.


049 Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid.


050 Een mens zou zich veel vroeger moeten realiseren waar het allemaal te laat voor is. (Freek de Jonge)


051 Niets is blijvend, alleen de verandering


052 Een zinnige zin in een weekvolle week.


053 Vriendschap is als de zon die het leven van de mens verlicht" (van Christa)


054 De belangrijkste gevaren in dit leven zijn de mensen die alles - of niets willen veranderen.


055 Het is belangrijker hoe je over anderen denkt dan hoe anderen over jou denken.


056 Pas als je in het leven bent heen en weer geslingerd, kun je echt bewogen zijn


057 Je hebt weinig aan een man als zijn vrouw weduwe is.


058 Het is gemakkelijk om flexibel te zijn als je geen ruggegraat hebt.


059 Je moet mensen niet beoordelen op hun fouten, maar beoordelen op het vermogen hoe ze leren van hun fouten.


060 We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon.


061 In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk.


062 Het enige verschil tussen wijzen en dwazen is, dat wijzen 's nachts dromen en dwazen overdag en 's nachts.


063 Het is niet erg als je struikelt, het wordt pas erg als je weigert op te staan.


064 Optimisten vergissen zich even makkelijk als pessimisten maar ze leven gelukkiger.


065 Het valt niet mee om...


je excuses aan te bieden

opnieuw te beginnen
fouten toe te geven
onzelfzuchtig te zijn
attent te zijn
succes te verdragen
het steeds weer opnieuw te proberen
van fouten te profiteren
te vergeven en te vergeten
na te denken en dan pas te reageren
uit de sleur te blijven,
en er het beste van te maken of
een rotbui te moeten onderdrukken....

MAAR HET LOONT DE MOEITE !!


066 Als je boosheid stapelt in je hart kan je geen liefde meer voelen...


067 Je eigen overtuigingen kunnen veel bindender zijn, dan welke mening of invloed van buitenaf ook..


068 Beter is het geheel blind te zijn, dan slechts één kant te zien.


069 Een weg naar geluk is om op te houden om je zorgen te maken over dingen waar je toch geen invloed op hebt.


070 God, geef mij de zielsrust om dingen te accepteren 

die ik niet kan veranderen
de moed om aan te pakken
wat ik wel kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te weten 

071 Als je vaak tegenwind hebt, wordt het misschien eens tijd om een andere weg in te slaan.


072 Sommige mensen zijn verzot op problemen, anders zouden ze er niet zoveel aandacht aan schenken.


073 Een vriend herken je als hij vraagt:" Hoe gaat het" en dan op je antwoord wacht.


074 Laat ons geen vooruitgang noemen,

waar een ander aan ten onder gaat.
Laat ons geen groei noemen,
waar een ander minder van wordt.
Laat ons geen vrijheid noemen,
wat een ander het recht ontneemt om zichzelf te zijn.
Laat ons geen gemeenschap noemen,
waar de minste niet de meeste aandacht krijgt.
Laat ons zelf de verandering zijn,
die we in de wereld willen zien.

075 Werkelijke moed is de durf je te laten ontroeren.


076 Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag.


077 Laat mij niet bidden om gevrijwaard te worden voor gevaren, maar voor kracht om ze zonder vrees tegemoet te treden.


078 Laat mij niet vragen dat mijn pijn verzacht wordt, maar dat ik de moed zal hebben haar te doorstaan.


079 Laat mij niet zoeken naar bondgenoten op het slagveld van het leven, maar laat mij vertrouwen op eigen kracht.


080 Laat mij niet in angstige vrees smeken om gered te worden, maar hopen op het geduld en de rust om mijn vrijheid te winnen.


081 Geef mij dat ik geen lafaard zal zijn die alleen in voorspoed Uw genade voelt, maar laat mij de houvast van U voelen in mijn beproevingen.


082 Het probleem


Is er een oplossing,

dan heeft het geen zin u op te winden.
Is er geen oplossing,
dan heeft het geen zin u op te winden.

083 Is Jezus de oplossing?

Waarom windt je je dan nog op?
Is Jezus geen oplossing?
Waarom wind je je dan nog op?

084 De pessimist klaagt over de wind.

De optimist kijkt en verwacht dat de wind zal draaien.
De realist zet zijn zeilen bij.

085 De nieuwsgierige mens kijkt en vraagt:Waarom?

De creatieve mens droomt en vraagt:Waarom niet? 

086 Het is beter af en toe bedrogen te worden als niemand meer te vertrouwen. 


087 Sommige vrienden zijn als een schaduw,  
je ziet ze alleen als de zon schijnt
Anderen zijn als de zon zelf, ze komen op als het donker is. 

088 Vrijheid kan beangstigend zijn als je je veiligheid vond in begrenzingen.


089 Het enige verschil tussen een bloem en een bloeiend onkruid is een oordeel.  


090 Als je gelooft dat het zal lukken, dan zul je de kansen zien.

Als je gelooft dat het niet zal lukken, dan zul je de obstakels zien.  

091 Pas wanneer je jezelf de moeite waard vind, is het gemakkelijk om voor jezelf op te komen 


092 Zodra je iets wilt loslaten 

hou je het juist vast.
Loslaten is niet een bezigheid
die je kunt beoefenen.
Het is niet een Doen,
maar een ont-doen.
Loslaten is geen activiteit,
maar het stoppen van een activiteit;
de activiteit van vasthouden.

093 Een vriend is iemand die het lied van je hart kent 
en het opnieuw kan zingen als jij het vergeten bent

094 De enige manier om een vriend te krijgen, is er een te zijn!  


095 Wat een wijs mens wijs maakt, is niet dat hij meer ervaring heeft dan anderen,

maar dat hij meer aandacht aan zijn ervaringen schenkt dan anderen.

096 Alles wat ons irriteert aan anderen kan leiden tot meer begrip over onszelf


097 De ene helft van de mensheid drukt zich gebrekkig uit en de andere helft begrijpt dat dan verkeerd. 


098 Wekker: mechanisch instrument om mensen te wekken die geen kinderen hebben.


099 Kinderen zijn kwetsbaar. Volwassenen zijn gelijmde kinderen


100 Leer dansen, anders weten de engelen in de hemel niets met jou te beginnen.


101 Zelfs op het goede spoor wordt je overreden als je gewoon stil blijft zitten


102 De kerk waar ik wel eens heenging, had een biechtstoel, maar daar stond de stofzuiger in..


103 Saints agree they are sinners; only sinners think they are saints


104 De Ark werd gebouwd door een amateur, de Titanic werd gebouwd door professionals...


105 Wie met de stroom mee gaat, eindigt vanzelf op het laagste punt;

wie tegen de stroom in gaat, komt uiteindelijk bij de bron.

106 Kinderen opvoeden begint met toegeven en eindigt met opgeven


107 Krankzinnigheid is erfelijk. We krijgen het van onze kinderen.


108 Ouders: eerst leren ze je lopen en praten en dan moet je opeens stilzitten en je mond houden.


109 Een goede ouder zet het kind op het paard, een slechte tilt het kind erover.


110 Oorlog is het kind van de trots en trots is de dochter van de rijkdom.


111 De kindertijd is een vergeten plezierreis


112 Begrijp je dat nou van dat badwater? Konden ze vroeger kinderen niet gewoon weggooien?


113 Yesterday is history, tomorrow is a mystery but today is a gift, that's why they call it the present.


114 Het juiste woord op de juiste tijd is als gouden appelen op zilveren schalen.


115 Iemand beledigen is als een steen gooien in een modderpoel: Men bespat alleen zichzelf.


116 Geluk bestaat uit zoveel losse stukjes, dat er altijd wel één ontbreekt.


117 Als je geen ster aan de hemel kun zijn, wees dan een lampje in je eigen huis!


118 Vergeet beledigingen, maar vergeet nooit vriendelijkheid.


119 Dankbaarheid is het geheugen van het hart.


120 Een mens proberen te begrijpen is zo moeilijk, dat men hem gemakshalve vaak veroordeelt.


121 Als de muren op je afkomen, open dan de deuren van je hart!


122 Vrede begint bij jezelf, nooit bij de ander!


123 Alleen in de waarheid kan liefde zijn.


124 Wie luistert met z’n hart hoort de mooiste dingen.


125 Er is op de wereld geen mooier overdaad dan deze van “dankbaarheid”.


126 Men mag best eens over u lopen, maar niet heen en weer.


127 Je leert in je leven meer door te luisteren, dan door te spreken.


128 Wees de verandering die je in de wereld wil zien.


129 Geluk is niet te koop en toch wil je veel betalen om gelukkig te lijken.


131 Wie blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zal hem nooit meer op zien gaan.


132 Helaas bestaat er nog geen dagcrème tegen een chagrijnig gezicht.


133 Vrijheid kun je niet eisen of afdwingen, maar op basis van vertrouwen kun je heel vrij zijn.


134 Je zelf kwetsbaar durven opstellen, is een teken van een sterke persoonlijkheid.


135 Wees jezelf is zo ongeveer de slechtste raad die men sommige mensen kan geven.


136 Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.


137 Beledigingen zijn de argumenten van hen die ongelijk hebben.


138 Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.


139 Zonder de dalen kun je nooit genieten van de pieken.


140 Het fijne van het verleden is vaak, dat het voorbij is.


141 Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.


142 Ik ben van na de oorlog, laten we dat zo houden.... 


143 Argumenten moet je niet tellen, maar wegen.


144 Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen.


145 Een diploma is een bewijs van wat je hebt gedaan, niet van datgene wat je kunt.


146 Een persoonlijkheid is iemand die volwassen kan worden en toch kind blijven.


147 Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.


148 De mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten.


149 We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen.


150 Beter een hart zonder woorden dan woorden zonder hart.


151 De domme staat vooraan om gezien te worden, de wijze staat vooraan om te zien.


152 Ik kan toch niet iedereen helpen, zegt menigeen die niemand helpt.


153 Wie glimlacht in plaats van tekeer gaat, is altijd de sterkste.


154 Het is gemakkelijk om dapper te zijn op een veilige afstand.


155 Veel mensen denken dat een verklaring hetzelfde is als een excuus.


156 Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig.


157 Vijf minuten hulp is beter dan tien dagen medelijden.


158 Wie op wraak zint, houdt zijn eigen wonden open.


159 Wrok koesteren is als gif drinken en verwachten dat een ander sterft.


160 Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat.


161 Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand.Pas door op te geven wordt hij permanent.


162 Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.


163 Wantrouwen is een teken van zwakheid.


164 De overheid neemt het geld, waar het is: de armen.Okee, die hebben niet veel geld, maar er zijn wel heel veel armen.


165 Wat wapens en geld gemeen hebben: Niemand kent de betekenis van genoeg.


166 Waar geld is wordt gevochten. Gelukkig heb IK nooit ruzie...


167 Omdat ik niet van zwart geld hou, sta ik rood op de bank.


168 Geld is een goede dienaar, maar een slechte meester.


169 Geld is als mest: het is alleen goed als het wordt verspreid.


170 Veel mensen hebben meer hersens dan geld, maar ze kunnen het niet bewijzen.


171 Geld spreekt een taal, die in alle landen wordt begrepen.


172 Geld is altijd vervelend, behalve wanneer je het niet hebt: dan kun je met andere dingen bezig zijn.


173 Met geld alleen ben je geen cent waard.


174 Was je handen niet in andermans onschuld.


175 Eén van de eigenschappen van Farrizeeërs is, dat ze juist de anderen van schijnheiligheid beschuldigen.


176 Een zondebok zal altijd de schuld krijgen. 

Zijn schuld is dat hij een bok is.

177 Het leven moet met liefde en humor worden geleefd:

liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen.

178 Vriendelijke woorden kunnen kort zijn en makkelijk uitgesproken worden maar hun echo duurt eindeloos voort.


179 De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.


180 Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.


181 Wees altijd een eerste klas versie van jezelf, in plaats van een tweederangs van een ander.


182 Mien glas nooit half vol, ut is aait z'wat leug!


183 Wie glimlacht in plaats van tekeer gaat, is altijd de sterkste.


184 Tot mijn groot genoegen kon ik onmiddellijk antwoord geven en ik deed het ook. Ik zei dat ik het niet wist.


185 Van een goed compliment kan ik twee maanden leven.


186 De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven.


187 Toen ik jonger was onthield ik alles, of het gebeurd was of niet.


188 Ik houd van kritiek, maar ik moet het er wel mee eens zijn.


189 Vriendelijkheid is de taal die de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien.


190 Water mits met mate gedronken, doet niemand kwaad.


191 Auto: paardenkracht toevertrouwd aan ezels.


192 Wat is het verschil tussen onwetendheid en onverschilligheid, ik weet het niet en het kan me niet schelen.


193 Er is geen enkel lichaamsdeel dat, als het gebroken is, zoveel pijn doet als het hart.


194 Praten zonder denken is als schieten zonder richten.


195 Verstandige mensen spreken uit ervaring, nog verstandiger mensen spreken uit ervaring niet.


196 Vertrouwen wordt verdiend met vele daden en kan met één daad verloren gaan.


197 Een mens lijdt dikwijls het meest

 door het lijden dat hij vreest,
 doch dat nooit op zal dagen.
 Zo heeft men meer te dragen
 dan God te dragen geeft
 En komt het leed in huis
 dan helpt God altijd weer
 en geeft Hij kracht naar kruis.

198 Wat ons land nodig heeft zijn minder mensen die in dezelfde straat wonen en meer buren.


199 Leer van andermans fouten, want het leven is te kort om ze allemaal zelf te maken.


200 Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen.


201 Opvliegende mensen hebben vaak een slechte landing.


202 Het kleinste gebaar is meer waard dan de beste bedoelingen.


203 Kijk uit met wat je denkt: voor je het weet heb je het gezegd.


204 Geld is een prima knecht, maar een vreselijke baas.


205 Lachen is een heerlijk middel om te ontspannen, maar dan zonder nare bijwerkingen.


206 Als je in de put zit, moet je vooral niet verder graven.


207 Wie een pessimist is voor zijn 48 ste jaar weet te veel; wie een optimist is na zijn 48ste jaar weet te weinig.


208 Wie niets voor anderen doet, doet ook niets voor zichzelf.


209 Wegen van vrede lopen niet door straten van geweld.


210 Tegen de stroom ingaan lijkt dwaas, maar het is de enige manier om de bron te bereiken. 


211 Spreek geen zachte woorden als je daden van steen zijn.


212 God komt ons dikwijls bezoeken, maar meestal geven wij niet thuis.


213 Hoop brengt het verste doel dichtbij.


214 Kijk niet achterom

maar vooruit.
Leef je leven
en doe dat voluit!

Maar bedenk steeds, 

bij alles wat je doet:
Doet, wat ik doe,
een ander ook goed.

215 Leer van gisteren,

droom van morgen,
maar leef vandaag!

216 Kwaadspreken van anderen is een vuile manier om jezelf te prijzen.


217 Woede is een gemoedstoestand, die maakt dat je mond sneller werkt dan je verstand.


218 Je bent niet meer of minder dan een ander, maar gelijk op een andere manier.


219 Ik denk niet veel, ik denk niet gauw, maar áls ik denk, is het aan jou.


220 Niet alles wat je kunt tellen is ook veel waard.


221 Het leven kan meestal alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts geleefd worden.


222 Een vrolijk humeurtje, een vriendelijke lach, is het levensdeuntje van iedere dag.


223 Voor wie ik liefheb, wil ik leven.


224 Mocht de wereld van papier zijn en de zee van inkt, zou ik overal schrijven hoe aardig ik je vind.


225 De warmte van een droom kan al het ijs doen smelten.


226 Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak de GEWONE momenten BIJZONDER!


227 Don't stay, where you are tolerated. Go where you are celebrated!!


228 Mijn buren luisteren altijd naar uitstekende muziek...Of ze nu willen of niet.


229 Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet oplossen.


230 Some people make your life better by walking into it, while other people make it better by walking out of it.


231 Het is niet eenvoudig om het geluk in jezelf te vinden, maar ergens anders vind je het zeker niet.


232 If God forgives us we must forgive ourselves otherwise its like setting up ourselves as a higher tribunal than Him. (C.S. Lewis)


233 Woede is de wind die het licht van het verstand uitblaast.


234 Ook in een kalm riviertje zwemmen roofvissen.


235 Jonge liefde is ontroerend, oude verbluffend.


236 Tot je 80-ste tel je op. Daarna begin je af te tellen.


237 Anderen gelijk geven betekent niet dat jij ongelijk hebt.


238 Geduld heet David, wanhoop heet Goliath.


240 Ga je mee verdwalen, ik weet de weg.


241 Levensvreugde is de beste cosmetica.


242 Het geheim van een vruchtbaar leven is elke avond iedereen alles te vergeven.


243 Kamperen: creperen in een maximum aan ongemak op een minimum aan ruimte. (Gretha Hilberts Spronk)


244 Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen. Vriendelijkheid in denken schept diepte. Vriendelijkheid in geven schept liefde.


245 Leugens zijn alledaagse kost, de waarheid is een feestmaal.


246 Het tijdelijke leven is geen tegenstelling tot het eeuwige leven; het is er een onderdeel van.


247 Als jouw hart een gevangenis was, wilde ik levenslang.


248 Slapen is een behoorlijke klus: je moet er de hele dag voor wakker blijven.


249 Wie een kaars voor een ander aansteekt, verlicht daarmee zijn eigen pad.


250 Ik wou er een blik opwerpen, maar ik had slechts een flesje in de hand. (J.Dammuller)


251 Om zijn liefde voor haar te bewijzen beklom hij de hoogste berg, zwom over de diepste rivier en doorkruiste de grootste woestijn. 

Zij verliet hem. Hij was nooit thuis.

252 Liefde is een gevoel dat men voelt als men een gevoel voelt dat men nog nooit gevoeld heeft.


253 Liefde is de moeilijkste puzzel ter wereld, maar bestaat toch maar uit twee stukjes.


254 De essentie van liefde is: de andere uitnodigen te zijn wie hij is.


255 Als liefde blind is, waarom is lingerie dan zo populair?


256 Iemand liefhebben, is hem zo zien als God hem heeft gewild.


257 Wie peanuts betaalt, krijgt apen in dienst.


258 Wie voor het leven een medaille verdient, weet ook dat die een keerzijde heeft.


259 De beste definitie van de mens is volgens mij: ondankbare hond.


260 Leer mij de mensen kennen! Ik ben er jaren één geweest.


261 Herfst: een milieuvriendelijk ontbladeringsmiddel.


262 Olievervuiling: Toen ik gisteravond een blikje sardines openmaakte, zat het vol met olie en alle sardines waren dood.


263 Militarisme: tot de tanden bewapend omdat daar boven niets meer zit.


264 Je zult nooit een mislukkeling zijn als je van het leven kunt genieten.


265 Mislukt betekent alleen maar: nog niet gelukt.


266 Schat, ik heb je gemist. fluisterde hij. En hij dacht bij zichzelf: Volgende keer zal ik beter mikken.


267 Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het besluit er iets mee te doen.


268 Ouders worden is een wonder, ouders zijn een heel gedonder.


269 De nacht verbergt een wereld maar onthult een heelal.


270 Wie van de natuur houdt, blijft in de stad wonen.


271 Nederigheid is de dienstbaarheid van het hart.


272 Men zegt dat niets onmogelijk is, maar dat is onjuist: ik doe al jaren niets.


273 Toen hij veertig jaar nietjes had gemaakt, vond hij het welletjes.


274 Nu maken we toen voor later.


275 Wie geheel normaal is, werpe de eerste steen. Ik buk wel. (S. Carmiggelt)


276 Het leuke van normen is dat er eindeloos veel zijn om uit te kiezen.


277 De mooiste ogen zijn die, die je liefdevol aankijken. (Coco Chanel)


278 Een oordeel kan weerlegd worden, een vooroordeel nooit. 


279 Je gezicht is een spiegel van je hart; als je erin kijkt, zie je de bui al hangen.


280 Slapen is een behoorlijke klus: je moet er de hele dag voor wakker blijven.


281 Als de waarheid een vrouw was, zou elke man van haar houden.


282 Het meer van meer is nooit vol.


283 Wie rijk is kan nooit gelukkiger zijn dan hij die genoeg heeft.


284 De beste manier om je vermogen te vergroten, is je hoop erop te verkleinen.


285 Wie van z'n bezit geeft, kàn redelijk geven. Maar wie van zichzelf geeft, geeft ten volle.


286 Niets is linker dan voor rechter spelen.


287 Tegenslag: krachtsport voor de geest; het kan je innerlijk sterker maken.


288 maak niet steeds dezelfde fout; je hebt immers keus genoeg.


289 Wie voor een moment gelukkig wil zijn, neemt wraak. Wie altijd gelukkig wil zijn, vergeeft.


290 Je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren.


291 Geluk is net als gezondheid: als je het niet bemerkt, is het zeer waarschijnlijk aanwezig.


292 Wat ik geloof hoeft niet waar te zijn, ook al geloof ik van wel.


293 In de haven is het schip veilig, maar dat is niet waarvoor het gebouwd is.


294 Fatsoen is het ontzien van de gevoelens van een ander.


295 Wie niet vecht maar vergeeft, heeft het gevecht gewonnen.


296 Laat het leven ook eens van jou genieten.


297 Elke hand werkt genezend, als hij maar met liefde uitgestoken wordt.


298 Een ongeluk zit in een klein hoekje - dan blijft er nog heel veel ruimte over voor geluk.


299 Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen, maar uit het hebben van weinig behoeften.


300 Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.


301 Wijs uw vrienden onder vier ogen terecht, maar prijs ze in het openbaar.


302 Ik hou van mezelf en geloof dat het wederzijds is.


303 Luisteren naar jezelf is net zo belangrijk als luisteren naar anderen.


304 De wijze overdenkt zijn eigen fouten, de dwaas die van een ander.


305 Zolang de spijker niet geslagen is, gelooft hij niet in de hamer.


306 Hoop hebben is mooi. Hoop geven ook.


307 Leer te kijken naar wat je hebt, niet naar wat je niet hebt.


308 No Jesus, no peace. Know Jesus, know peace.


309 Knap, de knappe kapper, kapt knap, maar Knip, de knecht van Knap, de knappe kapper, kapt knapper dan Knap, de knappe kapper, kappen kan. 


310 Sochens en savons sachies belle (se nu pas jent).


311 Een kus die het hart niet raakt verveelt alleen de mond.


312 I'm not a complete idiot, some parts are missing.


313 Je zult maar een ééndagsvliegje zijn en je dag niet hebben.


314 Er is geen aangenamere val dan carnaval.


315 Geloof pas iets als het officieel is ontkend.


316 Mensen die in het leven omhoog willen klimmen, moeten vooral goed kunnen kruipen.


317 Als u niet rookt, laat ik geen wind. Mocht dit toch gebeuren, dan is het een compromis der geuren.


318 ie hebt leu, ie hebt potleu moar ie bunt 't stompke.


319 Bij vlagen ben ik geniaal. Helaas is het hier altijd windstil...


320 Beter één Freddy in het krat, dan tien Amstel's in de lucht.


321 It is impossible to make anything foolproof, because fools are so ingenious.


322 Going to church does not make you a Christian anymore than going to the garage makes you a car.


323 The trouble with taking your life into your own hands: if things go wrong, there's no one else to blame.


324 Your manuscript is both good and original, but the part that is good is not original and the part that is original is not good.


325 There's so much polution in the air now that if it weren't for our lungs there'd be no place to put it all in.


326 Alles wat Echt fijn is, is illegaal, immoreel, of slecht voor de lijn!


327 The road to success is always under construction.


328 Vandaag dacht ik bij mijzelf, morgen bij mijn zuster.


329 Hoe prachtig is het toch om niets te doen, en vervolgens daarvan uit te rusten.


330 Voer eendjes... geen Oorlog!


331 Het gerecht eenzaamheid smaakt wel goed, als je het niet elke dag eet. (S.C.)


332 Het eigen leven wordt veel mooier als je het niet meer steeds met dat van anderen vergelijkt.


333 Als een man zich achteraf een stommeling vindt, was hij het daarvoor ook al.


334 Een man die het altijd beter weet, maar nooit beter kan, heet in het dagelijks leven CHEF.


335 De misdaad is al georganiseerd, nu de politie nog.


336 Een egoïst is iemand die niet aan mij denkt.


337 Take my advice, I don't use it anyway.


338 De pijn van nooit iets moois te hebben gehad, is erger dan de pijn van iets moois te verliezen.


339 In a garden I didn't know I saw roses in the snow.

I wished to be that gardner. Although: what fool grows roses in the snow!

340 Achteruutkiekn gef kopzeere biet veuruutgaon.


341 My grandfather died peacefully in his sleep. Not screaming, like the passengers in his car.


342 If fools could fly, this world would be a major airport.


343 Niets is dwazer dan wijs te zijn op het verkeerde moment.


344 Geluk is een bloem die je moet strelen om haar te voelen en moet plukken om haar te doden.


345 Gêne: de meest nodeloze vorm van ongelukkigheid.


346 A winner never quits and a quitter never wins.


347 Mijn smaak is allereenvoudigst. Ik ben altijd tevreden met het beste.


348 The more you drink, the more WC.


349 Wie vraagt om vergeving, moet ook bereidt zijn die te geven.


350 Na haar verjongingskuur was oma weer de oude.


351 Het is vast niet toevallig dat beleid en debiel uit dezelfde letters bestaan.


352 Verliefdheid is een tijdelijke vorm van zalige krankzinnigheid.


356 Geen weg is te lang in goed gezelschap.


357 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit. -- 1 Johannes 4:18


358 Hehe, finally falls the quarter.


359 He was stealing the show!


360 If you want to decorate my sister you have to come from good houses!


361 That sees there not out. It is really no face!


362 He has a divorce in his hair.


363 It's all one jar wet.


364 Let's play some butter, cheese and eggs.


365 Who the little not honours, is the big not worth.


366 I am a very good housekeeper, after every divorce I keep the house.


0367 Ik ben zo goed in slapen, ik kan het met m'n ogen dicht.

0368 Je hoeft niet iets bijzonders te zeggen of te doen om bijzonder te zijn.

0369 Waar vergelijken stopt, begint accepteren.

0370 De zwakheid van de mens is dat hij dingen wil weten, die hij liever niet zou weten zodra hij ze eenmaal weet.

0371 Schijn bedriegt soms zozeer dat je zou willen dat mensen, net als verpakte levensmiddelen, voorzien waren van een etiket met de ingrediënten.

0372 Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten heeft gemaakt.

0373 God heeft een man één stel hersenen gegeven en één penis, maar niet genoeg bloed om die twee tegelijkertijd te laten functioneren.

0374 De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag en de illusie van morgen.

0375 Wie de harten van anderen wil winnen, moet eerst heer over zichzelf zijn.

0376 Democratie is de wil van het volk, elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.

0377 De politiek doet vele beloftes. (Beloftus: griekse god van de misleiding)

0378 Om de duit en de fluit draait de hele kluit.

0379 Je bent meester van de woorden die je niet hebt uitgesproken, maar een slaaf van de woorden die je wel hebt uitgesproken.

0380 Hij die anderen controleert kan machtig zijn, maar hij die zichzelf kan controleren is machtiger.

0381 Op een asbak in een kroeg stond geschreven: "Eens komen we hier allemaal.."

0382 Het probleem van velen is, dat men liever met een complimentje de vernieling in gaat, dan door kritiek gered te worden.

0383 Bigamie is één vrouw te veel hebben, monogamie is hetzelfde.

0384 Een cynicus is iemand die overal de prijs en nergens de waarde van kent.

0385 Wie leert van z'n zwakke kanten, heeft z'n sterke kant ontdekt.

0386 De beste helpende hand die u zich kunt wensen, is vaak een stevige duw.

0387 Iedereen neemt me zoals ik ben, nu ik nog.

0388 Ik heb nooit ongelijk. Eens heb ik gedacht dat ik ongelijk had. Ik had ongelijk.

0389 Wat doe ik als ik een bijzonder knap iemand zie ? Ik staar, ik glimlach en als ik het moe word ... leg ik de spiegel neer.

0390 Bericht: ik ben binnen vijf minuten terug ... zoniet, lees dit bericht opnieuw.

0391 Schrijven is vertellen en denken op papier.

0392 Oude tantes hadden de gewoonte mij op bruiloften aan te stoten en te zeggen: 'Jij bent de volgende'. Ze zijn ermee gestopt toen ik hetzelfde met hen deed op begrafenissen.

0393 Ik vulde als paswoord in "penis" . Het bericht kwam "je paswoord is niet lang genoeg".

0394 Een ander woord voor schoonmoeder: trouw-ma...

0395 God heeft de mens geen humor gegeven, zodat deze het in zijn zelfgebouwde 'kelder van zwaar-christelijke zwartgalligheid' kan wegstoppen.

0396 De wijn is onschuldig. Alleen de dronkenlap is schuldig.

0397 Een pad zonder hindernissen leidt gewoonlijk nergens naartoe.

0398 De verleiding: haar ontvluchten en toch stiekem hopen dat ze je inhaalt.  

0399 Creativiteit is de gave dingen te zien voordat ze bestaan.

0400 Ik heb een wolk van een vrouw. Als ze weg is, schijnt de zon.

0401 Nobelprijs: eerst ontketent iemand een oorlog en daarna krijgt hij de Nobelprijs voor de vrede.

0402 Iedereen kan iets, maar veel mensen sterven zonder ontdekt te hebben wat het is.

0403 Mannen liegen niet, mannen zijn het vergeten.

0404 Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe wegen.

0405 Wanneer je de moed hebt de muur van je angst te naderen, verandert deze in een poort.

0406 Iedereen draagt op zijn rug een etiket, volgens hetwelk men hem beoordeelt en dat alleen hijzelf niet ziet.

0407 Wie om zichzelf kan lachen, is nooit belachelijk.

0408 Mijn vrouw is klein van gestalte. Zo kan ik mijn leed tenminste overzien.

0409 Als mensen proberen je naar beneden te halen, betekent dit dat je boven hen staat.

0410 Tolerantie betekent de fouten van anderen verontschuldigen. Tact betekent ze niet te noemen.

0411 Wie veel kranten verslindt, begint er op de duur erg bedrukt uit te zien. 

0412 Acteren is doen alsof terwijl je doet alsof je niet doet alsof.

0413 Angst is de hartenklop van de onmacht.

0414 Assertiviteit: fuck you zeggen op het juiste ogenblik, op de juiste toon en liefst tegen de juiste persoon. 

0415 Astma is een ziekte van lange adem.  

0416 Atheïsme is een wegredenering van God. Vreemd, om iets weg te redeneren moet het er eerst zijn.

0417 Bekende: iemand die we genoeg kennen om van hem te lenen, maar niet genoeg om aan te lenen. 

0418 Berouw is verstand dat te laat komt.

0419 Macht hebben en er geen gebruik van maken, dat is pas beschaving.

0420 Beschaving is niet meer dan een verflaagje dat bij de minste regen verdwijnt.

0421 Bescheidenheid is de kunst om de anderen al het goede te laten zeggen dat je van jezelf denkt.

0422 Bidden is de geest van de mens uitademen en de Geest van God inademen.

0423 Bidden is een geheim wapen waarvan we vermoeden dat het verborgen ligt ergens diep weg bij de bronnen van het hart.

0424 Een boek: het stoffelijk overschot van een idee. 

0425 Een bureau is een papiermand met laden.

0426 Café: plaats waar mensen die niets te vertellen hebben mensen die niet kunnen luisteren aan flarden praten.

0427 Chaos: het woord dat we bedacht hebben voor een orde die we niet begrijpen. 

0428 Een compliment is een vriendelijke waarheid met een beetje make-up.

0429 Computer: een soort geheelonthouder.

0430 Een cynicus is iemand die - als hij bloemen ruikt - om zich heen kijkt om te zien waar de kist staat.

0431 Dapperheid is bereid zijn om te vallen.

0432 Democratie: de vrijheid je eigen verdrukker te kiezen.

0433 Dierentuin: plaats waar dieren rustig naar mensen kunnen kijken, zonder dat er op ze geschoten wordt.

0434 Een diplomaat is iemand die zó vriendelijk zegt dat je naar de hel kunt lopen, dat je met genoegen naar de reis uitkijkt.

0435 Doodgaan is stoppen met sterven.

0436 Dromen is met je ogen dicht buiten spelen.

0437 Een echtgenoot is iemand die je verjaardag onthoudt, maar je leeftijd vergeet.

0438 Een echtgenoot is iemand die zegt: Ik zal wel koken en dan frieten met worst gaat halen.